odborná činnost
Materiálové analýzy

* 2D, 3D vizualizace a měření struktury povrchů materiálů s vysokým rozlišením

* Velmi spolehlivé měčení profilu povrchů materiálů

* Měření tvrdosti a mikrotvdosti

* Metalografie

Skupina SLÉVÁNÍ

* Slévání a technologie slévárenských procesů

* Numerické simulace slévárenských procesů

* Technologie vysokotlakého lití

* Studium vlastností slévárenských slitin

* Výzkum hořčíkových slitin

Skupina TVÁŘENÍ

* Studium vlastností moderních technologií a materiálů používaných ve tváření kovů

* Určování parametrů tvařitelnosti (FLD křivky apod.)

* Návrhy konstrukce tvářecích nástrojů

* Výzkum v oblasti životnosti nástrojů

* Počítačová podpora a numerické simulace v oblasti technologických procesů

Skupina POVRCHOVÝCH ÚPRAV

* Elektrolytické pokovení, i speciální p.ú. (Ni-P, Ni-PTFE)

* Optimalizace procesů čištění, detekce zamaštění povrchu

* Konverzní vrstvy, anodická oxidace, černění, fosfátování

* Legislativa povrchových úprav v EU, integrovaná prevence - IPPC

* Nanášení nátěrových systémů na bázi práškových plastů

* Stanovení tribologických vlastností povrchových vrstev

* Korozní zkušebnictví, odtrhové zkoušky, metalografie

Skupina SVAŘOVÁNÍ

* Svařování plamenem, elektrickým obloukem obalovanou elektrodou, elektrickým obloukem v ochranných atmosférách, odporové svařování

* Svařování, řezání a značení laserem

* Tvrdé a měkké pájení

* Tepelné dělení (řezání kyslíkem a plazmou)

* Navařování

* Měření vad svarů (NDT)

Skupina ŘÍZENÍ JAKOSTI A METROLOGIE

* Strojírenská metrologie, řízení kvality

* Komplexní kvalita výroby

* Systémy kontroly kvality

* Speciální metody měření

* Technická normalizace